Загальні відомості

 • Засновник журналу – Національна академія наук України в особі Інституту термоелектрики.
 • Журнал задумано як спеціалізований журнал з термоелектрики для концентрації інформації з термоелектрики, зручності читачів і кваліфікованого рецензування статей.
 • Журнал випускається видавництвом Інституту термоелектрики. У діяльності журналу активно бере участь Міжнародна термоелектрична академія, члени якої входять до складу міжнародної редакційної колегії.
 • Журнал видається трьома мовами – англійською, російською, українською.
 • Журнал видається з 1993 року по чотири екземпляри на рік. За цей час популярність журналу значно зросла – він розповсюджується в 40 країнах світу. Обсяг журналу – 100 сторінок формату А4.
 • Рецензенти журналу – висококваліфіковані спеціалісти з термоелектрики, у більшості члени Міжнародної термоелектричної академії.
 • Загальна кількість виданих до 2012 року номерів журналу – 77.
 • З 2013 року показники журналу значно покращилися:

  1. Журнал включено:

 • до найбільшої універсальної реферативної міжнародної бази даних Scopus. Це дозволяє визначити якість наукової продукції вчених – індекс цитування,
 • до бази даних наукової електронної бібліотеки Російської федерації (РИНЦ), що є основою для використання вченими Росії своїх публікацій при написанні та захисті десертацій. Реферується Всеросійським інститутом наукової інформації (ВИНИТИ) Російської академії наук,
 • до списку видань Вищої атестаційної комісії, публікації яких використовуються при написанні та захисті десертацій.
 • 2. З 2013 року кількість номерів журналу в рік збільшується з 4 до 6. Кожен номер ­ – 100 сторінок формату А4.

  3. Видається електронна версія журналу. Це дає моживість в мінімальні терміни довести до читача найновішу інформацію з термоелектрики.

  4. Електронна версія журналу кольорова.

  5. Публікація статтей – безкоштовна. Доступ до електронної версії журналу – безкоштовний. Журнали розміщуються на сайті http://www.jt.cv.ua.

  6. Рецензентами журналу є провідні спеціалісти з 25 країн світу, в першу чергу, члени Міжнародної термоелектричної академії. Час рецензії статті, зазвичай, до 2-х тижнів.

  7. Якісне оформення статтей та позитивні рецензії дають можливість опублікувати статтю протягом 1-2-х місяців після її надходження до редакції.