Рецензування

  • Рецензентами журналу “Термоелектрика” є 50 експертів з термоелектрики з 25 країн світу.
  • Статті на рецензію направляються експертам, кваліфікація яких найкращим чином відповідає тематиці статей.
  • Час на рецензію надісланих редакцією статей – до двох тижнів. При наявності у рецензента суттєвих зауважень рецензія направляється авторам з пропозицією внести необхідні правки. Виправлена стаття направляється на рецензію для отримання остаточної позитивної рецензії.
  • Час повторної рецензії теж до двох тижнів.
  • Статті, які не отримали позитивної рецензії, авторам не повертаються і зберігаються в архіві видавництва. Конфіденційність змісту цих статей гарантується видавництвом.