Правила оформлення статті

 • Статті повинні відповідати профілю журналу. Зміст статей повинен бути чітким, стиснутим, без повторів.
 • В редакцію направляють електронні версії статей.
 • Текст статей повинен бути набраним у текстовому редакторі не нижче MS Word 6.0/7.0.
 • Параметри сторінки: «зеркальні поля» верхнє поле – 2,5 см, нижнє поле – 2,0 см, всередині – 2,0 см, ззовні – 3,0 см, від краю до колонтитула верхнього – 1,27 см, нижнього – 1,27 см.
 • Графічні матеріали, фотографії подаються кольоровими, як виняток чорно-білими, у форматах .opj чи .cdr, допускається у форматах .jpg чи .tif. За бажанням автора таблиці і частина тексту також можуть бути кольоровими.
 • Статті подаються англійською мовою для англомовних авторів. Для російськомовних та україномовних авторів статті подаються англійською мовою і, відповідно, російською чи українською. Формат сторінок А4. Кількість сторінок – не більше 12. За узгодженням з редакцією число сторінок може бути збільшено.

Для пришвидшення публікації статті просимо дотримуватися наступних правил:

 • у верхньому лівому куті першої сторінки статті – індекс УДК;
 • ініціали та прізвища авторів – з нового рядка шрифтом Times New Roman розміром 12 пт, міжрядковий інтервал 1,2 вирівнювання по центру;
 • назва організації, адреса (вулиця, місто, індекс, країна) – з нового рядка на 1 см нижче ініціалів та прізвища авторів шрифтом Times New Roman розміром 11 пт, міжрядковий інтервал 1,2 вирівнювання по центру;
 • назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, заголовними літерами напівжирним шрифтом New Roman розміром 12 пт, міжрядковий інтервал 1,2 вирівнювання по центру. Назва статті повинна бути конкретною і в той же час по можливості короткою;
 • анотація разміщується на 1 см нижче назви статті шрифтом Times New Roman розміром 10 пт, курсивом, міжрядковий інтервал 1,2 вирівнювання по ширині російською та англійською мовами;
 • ключові слова розміщуються нижче анотації шрифтом Times New Roman розміром 10 пт, міжрядковий інтервал 1,2 вирівнювання по ширині. Мова ключових слів відповідає мові анотації. Заголовок «Ключові слова» – шрифт Times New Roman розмір 10 пт, напівжирний;
 • основний текст статті розміщується на 1 см нижче анотації з абзацу 1 см, шрифт Times New Roman розмір 11 пт, міжрядковий інтервал 1,2, вирівнювання по ширині;
 • формули набирають у редакторі формул шрифтами: Symbol, Times New Roman. Розмір шрифтів: «звичайний» – 12 пт, «великий індекс» – 7 пт, «малий індекс» – 5 пт, «великий символ» – 18 пт, «малий символ» – 12 пт). Формула розміщується по тексту, вирівнюється по центру и не повинна займати більше 5/6 ширини рядка, нумерація формул у круглих дужках зправа;
 • розмірності всіх величин, які використовуються у статті, представляються у системі СІ, а використовувані символи повинні бути пояснені;
 • малюнки розміщуються по тексту. Малюнки и фотографії повинні бути чіткими и контрастними; осі графіків – паралельними до країв листа, усуваючи тим самим можливість появи зсуву кутів при масштабуванні;
 • таблиці розміщують по тексту. Ширина таблиці повинна бути на 1 см менше ширини рядка. Над таблицею вказують її порядковий номер, вирівнювання по правому краю. Нумерація таблиць по всьому тексту статті наскрізна. Назва таблиці розміщується під її номером, вирівнювання по центру;
 • список литератури приводять у кінці статті. Посилання на літературу вказують по тексту у квадратних дужках. Послідовність джерел у списку літератури повинна відповідати порядку їх згадування у тексті .

Нижее приведено приклади різних посилань на літературу

 • Журнальна стаття: автор (спочатку прізвище, потім ініціали), назва статті назва журналу, номер випуску, рік, номер сторінки (першої та останньої сторінки статті).
 • Книга: автор (спочатку прізвище, потім ініціали), назва книги, номер тому чи видання, місто, де була видана, видавництво,рік, число сторінок.
 • Патент: Bengen M.E., German Patent Appl. OZ 123, 438, 1940; German Patent 869,070, 1953, Tech. Oil Mission Reel, 143,135, 1946.
 • Якщо у джерелі більше одного автора, то вказують всі прізвища та ініціали. Не використовуйте скорочення “та інші”.